Prin navigarea în continuare pe site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații despre cookie-uri găsiți aici.

Politica de mediu

Protecţia mediului a fost repede integrată în politica companiei Dr. Oetker. Încă din 1993, odată cu introducerea Sistemului de management al mediului, a început şi integrarea protecţiei mediului în activităţile companiei. Sistemul de management al mediului este sprijinit de politica de mediu.

Dezvoltarea continuă a sistemului de management şi utilizarea optimă a efectului sinergic au condus la un management integrat al calităţii şi mediului. Toate fabricile care produc produse Dr. Oetker au fost certificate cu succes ISO 9001 şi ISO 14001.

În cadrul procesului de îmbunătăţire continuă sunt formulate anual obiective şi măsuri legate de mediu, care se adaptează fiecărei fabrici. Obiectivele şi măsurile corespunzătoare sunt cuprinse în Raportul de mediu.

 

Sistemul de Management al Mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane, astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. Obiectivele managementului de mediu sunt asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile şi protejarea bunurilor ecologice valoroase pentru generaţiile viitoare.

Protecţia mediului a fost repede integrată în politica companiei Dr. Oetker

Cuprins