Utilizarea Cookie-urilor pe website-ul Dr. Oetker

Acest site plasează module cookie pe dispozitivele computerului dvs. pentru a ajuta website-ul să funcționeze mai bine și pentru a ne ajuta pe noi și partenerii noștri să înțelegem modul în care utilizați website-ul nostru. Utilizarea ulterioară a acestui website (prin click, navigare, derulare) sau eliminarea acestei notificări de tip cookie sunt considerate consimțământ pentru aplicarea și utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de ștergere a acestora, vă rugăm să vizitați politica noastră de confidențialitate.

Utilizarea Cookie-urilor pe website-ul Dr. Oetker

Acest site plasează module cookie pe dispozitivele computerului dvs. pentru a ajuta website-ul să funcționeze mai bine și pentru a ne ajuta pe noi și partenerii noștri să înțelegem modul în care utilizați website-ul nostru. Utilizarea ulterioară a acestui website (prin click, navigare, derulare) sau eliminarea acestei notificări de tip cookie sunt considerate consimțământ pentru aplicarea și utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de ștergere a acestora, vă rugăm să vizitați politica noastră de confidențialitate.

Politica de mediu

Protecţia mediului a fost repede integrată în politica companiei Dr. Oetker. Încă din 1993, odată cu introducerea Sistemului de management al mediului, a început şi integrarea protecţiei mediului în activităţile companiei. Sistemul de management al mediului este sprijinit de politica de mediu.

Dezvoltarea continuă a sistemului de management şi utilizarea optimă a efectului sinergic au condus la un management integrat al calităţii şi mediului. Toate fabricile care produc produse Dr. Oetker au fost certificate cu succes ISO 9001 şi ISO 14001.

În cadrul procesului de îmbunătăţire continuă sunt formulate anual obiective şi măsuri legate de mediu, care se adaptează fiecărei fabrici. Obiectivele şi măsurile corespunzătoare sunt cuprinse în Raportul de mediu.

 

Sistemul de Management al Mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane, astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. Obiectivele managementului de mediu sunt asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile şi protejarea bunurilor ecologice valoroase pentru generaţiile viitoare.

BULETIN INFORMATIV

DISEMINAREA INFORMAȚIEI DE MEDIU

Baza legală: HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţie de mediu

Operatorul economic S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 50, jud. Argeș, deținător al Autorizației de mediu nr. 332 , revizuită în data de 01.10.2015, emisă de APM Argeș Pitești pentru activitățile „CAEN 1089“, valabilă până la data de 13.11.2019, fără program de conformare, pune la dispoziția publicului următoarele informații privind mediul și factorii de mediu pentru anul 2019:

  1. Unitatea monitorizează starea factorilor de mediu (apa uzata, aer, zgomot), conform Cap. III din Autorizația de mediu. În anul 2019 nu au existat depășiri la indicatorii analizați;
  2. În perioada ianuarie – decembrie 2019 nu s-au produs fenomene de poluare accidental sau accidente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu;
  3. Cerințele și condițiile stabilite în autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor sunt respectate în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestiunea deșeurilor și Deciziei 955/2014/UE privind gestiunea deșeurilor.